Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan

Målene til Flakstad Utvikling AS er nedfelt i strategiplanen som ble vedtatt av kommunestyret i Flakstad kommune i 2011.

Av strategiplanen fremgår det at vi jobber mot følgende mål:
Målet er å skape en attraktiv kommune gjennom nyskaping av lønnsomme arbeidsplasser. Sammen med næringslivet skal vi bidra til at det skapes 50 nye arbeidsplasser (brutto) i periode fra 2012 til 2017. Ved samhandling mellom kommune, bedrifter og lokalsamfunn skal befolkningen i kommunen stabiliseres rundt 1360 innbyggere i løpet av samme periode.

Det satses på tre overordnede gjennomgående strategier for å nå dette målet:

    • Nyskaping og entreprenørskap
    • Kompetanseutvikling og rekruttering
    • Samarbeid og samhandling

I 2013 ble det gjort endringer i innsatsområdene. Dette kommer frem av handlingsplanen for 2014. Kommunestyret i Flakstad kommunen har godkjent følgende handlingsplan for arbeidet i Flakstad Utvikling. Flakstad Utvikling har nå følgende innsatsområder:

strategi