Organisasjonen

Ansatte i administrasjonen

Rolf G. Zimmermann, daglig leder

Daglig leder sørger for daglig drift av selskapet, som lager innstillinger til styret, holder orden på økonomien, etc. Daglig leder jobber også med utvikling og gjennomføring av prosjekter

Rolf G Zimmermann ble ansatt i Flakstad Utvikling i juni 2012 og kom fra jobben som økonomisjef i Nordly Holding AS på Leknes. Zimmermann er utdannet journalist, fiskeriøkonom og siviløkonom og har blant annet jobbet med forretningsutvikling for børsnoterte AKVA group ASA i Kina. I denne stillingen hadde han ansvaret for utvikling av selskapets forretningvirksomhet i Asia. Dette har gitt ham bred forståelse for, og erfaring med å håndtere problemstillinger knyttet til næringsutvikling.

Eiere

Kommunen ved kommunestyret er eier av omstillingsarbeidet.

I samarbeid med lokalt næringsliv og andre private aktører er det dannet et aksjeselskap som skal stå for den praktiske gjennomføringen av omstillingsarbeidet. Dette selskapet har fått navnet Flakstad Utvikling AS. Selskapet har følgende aksjonærsammensetning:
Flakstad næringsforum: 51%
Flakstad kommune: 24%
Flakstad Fiskarlag: 10%
Norges Kystfiskarlag: 10%
UL Lysbøen: 5%

Se organisasjonshierarki for en illustrasjon av hvordan oppgaver og ansvar er fordelt.

Selskapet mottar finansiering fra Flakstad kommune og Nordland fylkeskommune for å drive omstillingsarbeidet.

Styret

Styret i Flakstad Utvikling AS fyller to funksjoner:

 • De er styre for aksjeselskapet Flakstad Utvikling AS – det vil si at de kontrollerer økonomi, gjør strategiske veivalg og gjør vedtak om prosjekter som skal igangsettes
 • De er fondsstyre for omstillingsfondet – det vil si at de forvalter omstillingsmidlene på vegne av Flakstad kommune og Nordland fylkeskommune.

Styret i Flakstad Utvikling AS består av følgende personer som i all hovedsak representerer aksjonærene:

 • Styreleder: Tor Henning Jørgensen
 • Nestleder: Einar Benjaminsen
 • Styremedlem: Miriam Berre
 • Styremedlem: Kjersti Eline T. Busch
 • Styremedlem: Erling Sandnes
 • Styremedlem: Jostein Fredriksen
 • Styremedlem: Oddrun Olsen
 • Styremedlem: Bjørn Ivar Arntsen
 • Styremedlem: Celine Nygård

Styret jobber på mandat fra Flakstad kommune, slik formålet med selskapet er nedfelt i strategi og handlingsplan for omstillingsarbeidet. Disse dokumentene er utarbeidet av kommunestyret i Flakstad kommune, og finnes på denne nettsiden. Kommunen er direkte representert i styret i Flakstad Utvikling ved representantene Erling Sandnes (kommunens rådmann) og Einar Benjaminsen (representant for kommunestyret).