Ta gjerne kontakt med kommunen dersom det er noe du lurer på
Rådmann
Erling Sandnes

Mobil:
913 35 875
Epost:
erling.sandnes
@flakstad.kommune.no

Nærings- og utviklingssjef
Kurt Atle Hansen

Mobil:
909 44 275
Epost:
kurt.atle.hansen
@flakstad.kommune.no

Nordlys

Bo i Flakstad

Et av innsatsområdene i Strategiplanen for Flakstad 2012-2017 er Attraktivt og næringsvennlig lokalsamfunn. Omstillingsprosessen skal være med å bidra til at flere vil bo og arbeide i Flakstad, og at befolkningsnedgangen skal stagnere for så å få en positiv oppsving.

Flakstad kommune ved kommuneadministrasjonen er ansvarlig for dette området.

For å videreutvikle lokalsamfunnet vil kommunen satse på disse delstrategiene:

  • Tilrettelegge for attraktive boliger
   – Leieboliger og selveier boliger/tomter for unge voksne
   – God bo-tilbud for sesongarbeidere slik at de fristes til å bli bofaste
   – Flerbrukshus i fiskerinæringen
  • Markedsføre lokale muligheter, spesielt ovenfor unge voksne
   – Bevisstgjøre lokale fortrinn, og synliggjøre lokale muligheter for innbyggere, sesongarbeidere, utflyttere og potensielle tilflyttere
   – Bygg omdømme, nettverk/relasjoner og markedsfør muligheter
  • Sterkt kommunesenter og aktive bygdesentra, med godt samarbeid mellom bygdene og i region
  • Økt fokus på næringsvennlighet i kommunale planer og saksbehandling
Boligpolitisk handlingsplan

Kommunen har igangsatt arbeidet med å få på plass en boligpolitisk handlingsplan. Denne skal være ferdig i løpet av 2014. Forløpere til dette arbeidet er et forstudie av boligmarkedet i Flakstad. Rapporten er tilgjengelig for nedlasting, se til høyre.

Kontaktperson for dette arbeidet er næringssjefen i Flakstad kommune, Kurt Atle Hansen.

Næringsvennlig kommune

Høsten 2013 påbegynte Flakstad kommune analyse- og rådgivningsprogrammet Næringsvennlig kommune. Næringsvennlig kommune er et program som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor godt kommunens tjenester overfor næringslivet fungerer, hvor godt skodd kommunens ansatte er for å gi næringslivet god service, hva som er de viktigste og mest hensiktsmessige forbedringspunktene, og hvilke tiltak som best kan realisere forbedringene og gjøre kommunene til en mye bedre samarbeidspartner for det lokale næringslivet.

Kontaktperson for dette arbeidet er næringssjefen i Flakstad kommune, Kurt Atle Hansen.